MINIARENA

VI TAR HAND OM DINA SMÅ!

ÖPPETTIDER MINIARENA

Måndag
15:45 – 19:15
Tisdag
15:45 – 19:15
Onsdag
15:45 – 19:15
Torsdag
08:30 – 13:00
Fredag
08:30 – 13:00
Lördag
08:30 – 12:00
Söndag
08:30 – 12:00

Övrig tid är MiniArenan obemannad men det går bra att lämna barnen under förutsättning att MiniArena lämnas i städat skick.

Föräldern är alltid ansvarig över sitt barn i Miniarenan. Personalen i receptionen är inte ansvariga för barnet när barnet lämnas utanför ordinarie öppettider.

REGLER MINIARENAN

MiniArenan är tillgängligt för Filborna Arena-medlemmars barn.

Vid ankomst till Filborna Arena är föräldern ansvarig för att checka in barnet på MiniArenan.Du ska fylla i namn, tiden för ankomst samt var någonstans du tränar i anläggningen. Det skall vara samma förälder som hämtar och lämnar. Undantag kan göras om personalen är informerade samt att det finns uppgifter om namn och personnummer på personen som ska hämta barnet. Personalen har rättighet att be om legitimation.

Ett besök på MiniArenan varar max 1 timme, högst en gång per dag/per förälder.

Vi tar endast emot friska barn. Barnvärdarna har rätt att neka barn tillträde om barnet verkar hängigt eller sjukt.

MiniArenan tar emot max 5 barn i taget/Barnvärd (barn under två år räknas som två barn). Undantag kan ske beroende på stämning i barngruppen, det är upp till Barnvärden att bestämma.

Inga föräldrar får vistas inne på MiniArenan, undantag vid inskolning.

En förälder måste alltid finnas i Filborna Arenas lokaler under tiden barnet vistas på MiniArenan. Föräldern måste kunna nås omgående om barnet behöver sin förälder, därför är det endast tillåtet att lämna barnen då man själv tränar på gymmet eller i någon av våra gruppträningssalar (ej tillåtet att vistas i Simhallen) Det är inte tillåtet att gå och duscha i omklädningsrummen medan barnen är på MiniArena. Har ditt barn fyllt 5 år går det bra att lämna in i MiniArenan då du tränar på något av våra ute-pass, dock måste förälder ha mobil tillgänglig.

Barnvärdarna tar hand om barnet men föräldern är alltid huvudansvarig under vistelsen på Filborna Arena. Om barnet är otröstligt eller inte trivs på MiniArenan kommer föräldern bli hämtad av Barnvärdarna.

För barnets säkerhet och på grund av eventuella allergier så tillåts inte förtäring på MiniArenan, ej heller tuggummi.

För att personalen ska kunna ha uppsikt över hela barngruppen byter inte Barnvärdarna blöjor utan hämtar föräldern vid behov av byte.

Barnvärdarna förväntas inte att bära på de små barnen som är otröstliga under vistelsen. Om barnet är otröstligt kommer föräldern att hämtas.

Med hänsyn till barnets säkerhet får egna leksaker inte tas med. Undantag gäller för snuttefiltar och gosedjur som är en trygghet för barnet. Filborna Arena är inte ansvarig för de saker och värdesaker som barnet tar med sig till MiniArenan.

Barnfilmer visas på MiniArenan.

På grund av hänsyn till andra medlemmar samt för barnets säkerhet får barnet endast vistas i MiniArenans lokaler, inte på gymmet eller i gruppträningssalarna.

Det finns dock några undantag: Klassen Mamma/barn, där babyn följer med in i gruppträningssalen. Eller vid akuta situationer, t ex när en förälder måste avbryta träningen för att ta hand om ett otröstligt bar

TRÄNING

SE ALLT