två kvinnor som pratar under träningspass

INTEGRITETSPOLICY

1. INLEDNING & SYFTE

Filborna Arena värnar om Din integritet och behandlar dina personuppgifter på ett tryggt sätt. Vi följer den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft i hela EU den 25 maj 2018. Den nya lagen har till syfte att stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter inom EU. Det innebär en ökad säkerhet och trygghet när det gäller hanteringen av dina personuppgifter.

Syftet med denna policy är att säkerställa att Filborna Arena hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR. Policyn omfattar all hantering av personuppgifter.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

I vår integritetspolicy beskriver vi vilka personuppgifter om dig som behandlas när du blir medlem på Filborna Arena, hur vi behandlar personuppgifterna och varför. I denna integritetspolicy använder vi begreppet ”personuppgifter” för information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Denna policy riktar sig till dig som är medlem, kund eller besökare på Filborna Arena.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Filborna Arena AB, org.nr 556337 – 9444, är personuppgiftsansvarig. Filborna Arena är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

3. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

När du blir medlem eller kund på Filborna Arena behandlar vi de personuppgifter om dig som krävs för att genomföra avtalet. Genom att bli medlem eller kund på Filborna Arena accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter samt samtycker till att viss information överförs till tredje part såsom Mywellness, vilket beskrivs längre fram i dokumentet.

Följande personuppgifter samlas in och behandlas, för att tillhandahålla de tjänster som beskrivs i medlemsavtalet;

Information som du lämnar till oss vid tecknande av medlemskap såsom namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, foto samt vid tecknande av autogiroavtal lämnas även bankkontonummer
Information om köp som görs i anläggningen som registreras på ditt kundkonto, såsom köp av tjänster (ex. personlig träning, coachsamtal, kurser) samt köp av varor;
Bokningar av tjänster såsom gruppträningsklasser, personlig träning etc;
Träningshistorik och besöksstatistik
För att hålla en god kund- och registervård, inhämtar Filborna Arena regelbundet adressuppgifter från Skatteverkets folkbokföring.

3.1 Kamerabevakning
På Filborna Arena finns övervakningskameror
Vi har kameraövervakning för våra besökares och personals säkerhet.
Rättslig grund: För att förhindra stölder
Vi sparar inspelat material i 30 dagar
Kontaktperson: Henrik Eversholt, [email protected]. 042 450 84 34.

4. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Filborna Arena behandlar dina personuppgifter som du lämnar i samband med tecknande av medlemskapet eller köpet, eller vid ett senare tillfälle, i syfte att du ska få åtkomst till de tjänster som beskrivs i avtalet eller köpet. I dessa tjänster ingår möjlighet att använda våra applikationer och verktyg samt kunna ge dig relevant information om bokningar och ditt användarkonto.

Filborna Arena behandlar dina personuppgifter för följande ändamål;

Teckna medlemskap eller köp och därmed ge dig åtkomst och tillgång till Filborna Arenas utbud och tjänster;
Hantera autogiro;
Ge dig behörighet och åtkomst till ditt användarkonto för att möjliggöra bokning av gruppträningsaktiviteter samt övriga tjänstebokningar;
Presentera träningsstatistik (besök och träningspass);
Erbjuda en säker träningsmiljö (inpasseringskontroll ex);
Säkerställa din identitet och ålder;
Hantera dina uppgifter av betalinformation;
Hantera frågor, reklamationer och återköp;
Kontakta dig, via e-post eller telefon, för att exempelvis lösa problem med ditt konto etc.
Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtagande i förhållande till dig

Filborna Arena behandlar även personuppgifter med ditt samtycke för följande ändamål;

Nyhetsbrev och marknadsföringsutskick som kommuniceras via e-post med information som tex nyheter och avvikande öppettider etc.
Bjuda in till event och evenemang
Kommunikation via sms och/eller e-post med information om ex. inställda klasser, ändringar i klasser samt inbokning från reservlistan.

Nyhetsbrev och marknadsföringsutskick till dig sker med stöd från ditt samtycke som du när du vill kan dra tillbaka. Saknas samtyckte till utskick via e-post kan Filborna Arena vid exempelvis förfallen faktura, ändå kontakta dig via e-post för att ge information om detta.

Behandlingen av dina personuppgifter sker med den lagliga grunden för att Filborna Arena skall kunna uppfylla ett avtal.

 

 

TRÄNING

SE ALLT